Kwart criminele beïnvloeding van burgemeesters

Ongeveer een kwart van de Nederlandse burgemeesters wordt wel eens bedreigd. Uit onderzoek onder bijna vierduizend lokale bestuurders is dat geleken, In opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken is het onderzoek opgemaakt.

Burgemeesters van grotere steden krijgen het meest frequent (doorgaans anonieme) bedreigingen. Discussie over asielzoekerscentra zijn vaak aanleiding. Ook zijn er veel bedreigingen van burgemeesters uit criminele kringen, aldus het rapport. In 8 procent van de gemeenten is wel eens infiltratie door een criminele gesignaleerd.
De bedreigingen leidden nog nooit tot daadwerkelijk geweld.

Pogingen tot beïnvloeding van het lokale bestuur zijn er in grote en kleine gemeenten. Van alle ondervraagde lokale politici en ambtenaren heeft 1 procent wel eens te maken gehad met een vorm van intimidatie die invloed had op besluitvorming.